Msza z odnowieniem przysięgi małżeńskiej – prezent na 25-rocznice ślubu

29 sierpnia 2012 by: ms

Pomysł na prezent na rocznicę ślubu

25-ta rocznica ślubu to tak zwane srebrne gody. Piękny moment w życiu nie tylko samych małżonków ale i ich najbliższych – dzieci, często wnuków, znajomych i przyjaciół. Jest to moment w którym każdy możne się przekonać,  ze prawdziwa miłość istnieje i ludzie mogą żyć z sobą w zgodzie i miłości przez wiele lat.

 

Z okazji 25-rocznicy ślubu rodziców warto zamówić wiec specjalna msze dziękczynna podczas, której rodzice odnowią swoja przysięgę małżeńską.  Tak jak wiele lat temu,  podczas ich ślubu, na środku kościoła ustawione są krzesła i klęczniki i tak samo jak wtedy, na nowo przysięgają sobie miłość i wierność aż do śmierci.

Msza – idealny prezent na rocznicę ślubu

1. Kiedy i kto powinien zamówić msze

Zamówienie takiej mszy zazwyczaj leży w gestii dzieci. Najlepiej na miesiąc/dwa przed wyznaczoną datą udać się do kancelarii lub bezpośrednio księdza i  zamówić sobie wybrany termin oraz dokładny tekst intencji mszalnej.

2. Koszty

Teoretycznie w każdym kościele istnienie zasada „co łaska”. W praktyce wygląda to zupełnie inaczej. W niektórych parafiach jest ściśle określony cennik w innych panują tylko umowne ramy opłat. W mieście kwoty zazwyczaj są wyższe, a na wsiach niższe. Granice jakie należny brać pod uwagę to 50 -150 zł. Jednak najlepiej przed zamówieniem podpytać o to inne osoby uczęszczające do naszego kościoła.

3. Uwaga! Zdjęcia podczas uroczystości

Kwestie zdjęć należny ustalić z księdzem podczas zamawiania mszy.  Istnieją bowiem parafie w których zdjęcia w kościele mogą robić wyłącznie odpowiednio przeszkoleni fotografowie. Zazwyczaj takich umiejętności (popartych dokumentami) wymaga się od fotografów na komuniach czy ślubach, jednak warto dowiedzieć się tego wcześniej żeby podczas mszy – uroczystości małżonków, uniknąć niepotrzebnych incydentów.

4. Przykładowe teksty intencji mszalnej

Na samym początku każdej mszy ksiądz czyta intencje w jakiej jest ona odprawiana. Zazwyczaj jest to tekst który sami przygotowujemy i podajemy księdzu podczas zmawiania mszy.  Podajemy kilka najpopularniejszych:

  • Msza dziękczynna z okazji 25-rocznicy ślubu Anny i Mariusza ofiarują dzieci
  • Msza dziękczynna – w intencji małżonków Haliny i Tadeusza – z okazji 25 rocznicy ślubu
  • Msza dziękczynna - w intencji Jolanty i Edwarda – z okazji 25 rocznicy ślubu, z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, dalszą opiekę i Boże błogosławieństwo.
  • Msza dziękczynna – w intencji małżonków Danuty i Tomasza- z okazji 25 rocznicy ślubu – z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo na dalsze wspólne lata życia.

 

Leave a Reply